Ohm

weerstand

Elektrische weerstand is de eigenschap van materialen om de doorgang van elektrische stroom te bemoeilijken en te verstoren. Vloeit door een materiaal een elektrische stroom, dan is daar energie voor nodig: de stroom ondervindt een zekere weerstand (Engels: Resistance). De Weerstand, als veel gebruikte elektronische component kent een eenvoudige kleurcodering, waarmee de weerstandswaarde R (in Ohm’s) snel is af te lezen.
Een ezelbruggetje helpt de elektronicus snel de waarde te bepalen: Zij Bracht Rozen Op Gerrit’s Graf Bij Vies Grauw Weer

De ohm (symbool: Ω, de Griekse hoofdletter omega) is de afgeleide SI-eenheid voor elektrische weerstand. De ohm is vernoemd naar Georg Ohm, een Duitse natuurkundige.

De in de elektronica gebruikte weerstanden zijn meestal voorzien van een kleurcode die de waarde aangeeft. Bij een opschrift (ook op schakelschema’s) wordt meestal niet Ω, kΩ of MΩ gebruikt maar R, K of M, waarbij de letter op de plaats van de komma staat. In plaats van 4,7 kΩ staat er dus 4K7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *